Robot thu hoạch ớt ngọt tự động

Sweeper Robot tự nhận diện vị trí các quả đang có trên cây và tự động thu hoạch các quả chín.

Video youtube

Cùng chuyên mục

Bình luận