Tư vấn

Chúng tôi có thể tư vấn cho quý công ty về các vấn đề sau:

  1. Xây dựng hệ thống quản lý ERP
  2. Xây dựng hệ thống mạng máy chủ
  3. Bảo mật thông tin
  4. Xây dựng website