Phần mềm quản lý


Bạn cần modules nào bên dưới? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
 

 
1. Quản lý nhân sự
– Thông tin chi tiết nhân sự
– Quản lý hợp đồng nhân viên
– Tính lương, bảo hiểm, quỹ tiền lương
– Quản lý và chấm công nhân viên, hệ thống cung cấp tính năng giúp các doanh nghiệp quản lý chấm công, giờ ra vào của nhân viên các chi nhánh theo thời gian thực
2. Quản lý Email
– Quản lý cấp phát email cho nhân viên, chúng tôi liên kết với API của mail Zimbra nhằm đơn giản hóa việc quản lý email cho bộ phận quản lý nhân sự.
3. Hành chánh
– Quản lý công văn hồ sơ đi đến, hồ sơ lưu, biểu mẫu công ty
– Quản lý phép năm
– Quản lý lịch hợp lịch công tác
– Quản lý xe công, lịch trực xe
– Quản lý văn phòng phẩm
– Thông báo email và tin nhắn cho toàn bộ nhân viên hay các phòng ban
– Quản lý và nhắc nhở các sự kiện của công ty được lên lịch định kỳ
4. Quản lý cổ đông
– Thông tin chi tiết cổ đông
– Quản lý cổ phần, sổ cổ phiếu
– Chốt cổ đông, cổ tức, chuyển nhượng, cầm cố
5. Quản lý công việc
– Giao việc cho cá nhân phòng ban
– Nhắc việc và cập nhật tình trạng tiến độ thông báo qua SMS, email
6. Quản lý tài sản
– Quản lý theo dõi tài sản máy móc công ty
7. Kho vật tư, kho sản suất và quản lý bán hàng
– Xuất nhập kho vật tư, tồn kho, chi phí, bảo hành, nguồn góc, định mức
– Quản lý đơn hàng, nhập suất tồn kho
– Theo dõi doanh thu bán hàng
– Quản lý thu hồi công nợ
8. Quản lý dự án
– Mặt bằng, block, tầng
– Công tác mời thầu, tính năng mời thầu online
– Nhật ký công trường
– Quản lý chia sẽ và lưu trữ hồ sơ dự án
– Email trao đổi công việc triển khai dự án
– Quy trình duyệt hồ sơ
9. Quản lý khách hàng bất động sản
– Thông tin chi tiết khách hàng
– Quản lý hợp đồng, print hợp đồng online
– Quản lý và thu hồi công nợ, nhắc nợ…
10. Quản lý tòa nhà
– Quản lý mặt bằng
– Hợp đồng cho thuê
– Theo dõi và thu hồi công nợ
– Quản lý chỉ số điện, nước, phí dịch vụ
– Quản lý nhân sự tòa nhà
– Quản lý carpaking, thẻ xe
– Chăm sóc theo dõi khách hàng
11. Quản lý chia sẽ doanh thu Trung Tâm Thương Mại
12. Marketing
– Gửi email và SMS quảng cáo đến tất cả các khách hàng định sẳn
13. Quản lý phòng tập GYM
– Quản lý thông tin khách hàng
– Quản lý thẻ
– Doanh thu, công nợ khách hàng
– Quản lý lịch sử IN/OUT khách hàng

Bình luận