Hệ thống mạng

Chúng tôi nhận tư vấn triển khai và cài đặt các hệ thống máy chủ cho các doanh nghiệp.
Triển khai Mail Server, Webserver, Domain Controler trên nền tảng Linux cũng như Windows.
Tư vấn lựa chọn các thiết bị phần cứng phù hợp với yêu cầu sử dụng