Công nghệ Blockchain là gì?

Công nghệ blockchain mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông… Công nghệ Blckchain được áp dụng từ năm 2015 và được các nhà công nghệ dự đoán trong 3-5 năm tới, công nghệ này sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa. Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, Blockchain được xem là một công nghệ “chìa khóa” cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ…

Cuộc chiến ngôn ngữ – các ngân hàng chỉ trích Bitcoin

  Một tình huống đặc biệt có thể xảy ra khi một người bất kỳ bị đe dọa bởi một kế hoạch. Họ thường bất ngờ về lý do nó không hoạt động, nhưng thực tế họ không quan tâm đến việc nó hoạt động hay không. Đây chính xác là những gì bất chợt diễn ra với các ngân hàng khi bình luận về Bitcoin. Bạn nghe tất cả những lời chỉ trích tiêu chuẩn từ những người này: rằng nó làm gia tăng tội phạm, hay tiền mã…