Chuyên gia

Chúng tôi có thể tư vấn và triển khai cho quý công ty về các vấn đề sau: Hệ thống mạng máy chủ – Thiết kế mô hình mạng máy chủ – Lắp đặt cấu hình thiết bị Router, Firewall, Switch, Wifi, camera… – Cấu hình và cài đặt các loại máy chủ DELL, HP, Lenovo system… – Cấu hình IDRAC, IPMI… cho server – Cài đặt ảo hóa ESXI Wmware – Thiết lập Domain Controler, DHCP, DNS – Cài đặt Files server, Mail Server, Webserver, Database SQL, Mysql, Oracle … Đọc tiếp Chuyên gia