Phần mềm quản lý

Bạn cần modules nào bên dưới? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.    1. Quản lý nhân sự – Thông tin chi tiết nhân sự – Quản lý hợp đồng nhân viên – Tính lương, bảo hiểm, quỹ tiền lương – Quản lý và chấm công nhân viên, hệ thống cung cấp tính năng giúp các doanh nghiệp quản lý chấm công, giờ ra vào của nhân viên các chi nhánh theo thời gian thực 2. Quản lý Email – Quản lý cấp phát email cho … Đọc tiếp Phần mềm quản lý